ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

9ΤΘΡ46Ψ842-ΕΛΖ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΤΘΡ46Ψ842-ΕΛΖ

30/09/2021 09:45:58

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298413

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

30/09/2021 15:08:32

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *