ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΨΙΣ346Ψ842-7ΡΒ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΙΣ346Ψ842-7ΡΒ

30/09/2021 15:01:18

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298879

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: Εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο ισόγειο κατάστημα 5 και στην υπόγεια αποθήκη 5 και αλλαγή χρήσης τμήματος του καταστήματος σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

30/09/2021 15:08:28

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *