ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΨΘΩΨ46Ψ842-ΗΛ8

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΘΩΨ46Ψ842-ΗΛ8

30/09/2021 10:45:54

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298503

Προέγκριση για Αναθεώρηση έντυπης Αδείας (ν.4759/2020): ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ 279/05 ΑΔΕΙΑΣ, ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ (ΡΙΣ2,ΡΓ3,ΡΒ1) ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β΄ΟΡΟΦΟΥ (Β1) -ΤΕΤΡΑΟΡΟΦΗ ΜΕ ΣΟΦΙΤΕΣ

30/09/2021 15:08:10

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *