ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ψ8ΚΗ46Ψ842-Γ3Λ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ8ΚΗ46Ψ842-Γ3Λ

30/09/2021 12:40:10

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298673

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΨΕΩΝ

30/09/2021 15:08:03

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *