ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

933Π46Ψ842-7Κ0

https://diavgeia.gov.gr/doc/933Π46Ψ842-7Κ0

30/09/2021 10:07:32

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298442

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

30/09/2021 15:07:52

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *