ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

92ΗΘ46Ψ842-Μ19

https://diavgeia.gov.gr/doc/92ΗΘ46Ψ842-Μ19

30/09/2021 15:02:49

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298880

Άδεια Κατεδάφισης (ν.4759/2020): ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΚΣΚΑΦΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ & ΙΣΟΓΕΙΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ Α/Α 12267597 ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 4495/2017. ( ΕΝΤΑΞΗ ΑΡΘΡΟ 10 Ν. 4067/12 )

30/09/2021 15:07:50

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *