ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

647Κ46Ψ842-ΕΗΒ

https://diavgeia.gov.gr/doc/647Κ46Ψ842-ΕΗΒ

30/09/2021 11:33:21

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298569

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 499,95KWp ΜΕ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

30/09/2021 15:07:47

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *