ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

6Ψ9Ξ46Ψ842-9ΩΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ψ9Ξ46Ψ842-9ΩΟ

30/09/2021 13:10:39

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298708

Αναθεώρηση έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας: ANAΘΕΩΡΗΣH TΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 168300 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ CENTER 1201306"ΤΗΣ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛ/ΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.

30/09/2021 15:07:38

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *