ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ψ75846Ψ842-ΨΞΕ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ75846Ψ842-ΨΞΕ

30/09/2021 11:20:33

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298551

Ενημέρωση έντυπης Αδείας (ν.4759/2020): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 1086/1991 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΕΣΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ, ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ.

30/09/2021 15:07:30

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *