ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΩΣΩ246Ψ842-7ΝΛ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΣΩ246Ψ842-7ΝΛ

30/09/2021 10:06:37

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298441

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΙΏΡΟΦΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΚΡΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

30/09/2021 15:07:14

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *