ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ψ9Μ846Ψ842-ΑΥ9

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ9Μ846Ψ842-ΑΥ9

30/09/2021 14:40:07

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298860

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ 499,50 KW

30/09/2021 15:07:05

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *