ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΨΡ7Ζ46Ψ842-ΘΩ4

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΡ7Ζ46Ψ842-ΘΩ4

30/09/2021 13:01:21

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298700

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ [ΙΖ] ΓΙΑ" ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ" ΣΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑ Κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ

30/09/2021 15:06:36

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *