ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΡΠ6046Ψ842-ΔΒΡ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΠ6046Ψ842-ΔΒΡ

30/09/2021 14:29:36

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298845

Αναθεώρηση Οικ. Αδείας ΧΩΡΙΣ μεταβολή κάλυψης/δόμησης/όγκου (ν.4759/2020): Ανέγερση οικοδομής με υπόγειο,τμήματος πυλωτής, α’-β- & γ΄ορόφου, με χρήση κατοικίας.

30/09/2021 15:06:34

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *