ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΩΗ1Ψ46Ψ842-096

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΗ1Ψ46Ψ842-096

30/09/2021 09:39:16

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298405

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΚΕΠΟΥΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ.

30/09/2021 15:06:20

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *