ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

9ΚΘ146Ψ842-ΣΜΑ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΚΘ146Ψ842-ΣΜΑ

30/09/2021 14:21:42

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298837

Ενημέρωση έντυπης Αδείας (ν.4759/2020): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 54/2009 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

30/09/2021 15:14:08

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *