ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΩΧΚΣ46Ψ842-9ΕΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΧΚΣ46Ψ842-9ΕΣ

30/09/2021 14:05:53

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298806

Αναθεώρηση προέγκρισης Οικοδομικής Αδείας (ν.4759/2020): ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 106 ΤΟΥ Ν.4495/2017 ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ

30/09/2021 15:05:49

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *