ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΩΝΒ546Ψ842-95Τ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΝΒ546Ψ842-95Τ

30/09/2021 08:50:31

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298370

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 42,57τ.μ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ(ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟ)

30/09/2021 15:05:47

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *