ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΩΗ9Κ46Ψ842-5ΙΜ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΗ9Κ46Ψ842-5ΙΜ

30/09/2021 11:43:50

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298587

Οικοδομική Άδεια (ν.4759/2020): ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΕ ΥΠΑΡΧΩΝ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

30/09/2021 15:05:44

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *