ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ω0ΘΛ46Ψ842-Ε5Φ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω0ΘΛ46Ψ842-Ε5Φ

30/09/2021 11:59:24

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298617

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης στα πλαίσια του προγράμματος <<Εξοικονομώ-Αυτονομώ>>

30/09/2021 15:05:38

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *