ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

6ΖΚΓ46Ψ842-ΥΤΩ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΖΚΓ46Ψ842-ΥΤΩ

30/09/2021 10:40:15

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298486

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: Εργασίες επεμβάσεων στις όψεις και τροποποίησης ανοιγμάτων σε ισόγειο κατάστημα με υπόγειο αποθηκευτικό χώρο

30/09/2021 15:05:35

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *