ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΩΘΦ046Ψ842-ΒΟ8

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΘΦ046Ψ842-ΒΟ8

30/09/2021 09:28:07

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298392

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΟΥΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ

30/09/2021 15:05:11

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *