ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΩΗΔΝ46Ψ842-ΝΟ8

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΗΔΝ46Ψ842-ΝΟ8

30/09/2021 08:35:03

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298364

Ενημέρωση Οικοδομικής Αδείας (ν.4759/2020): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΗΣ 225245/16-04-2021 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΟΦΙΤΑ

30/09/2021 15:04:55

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *