ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ψ5ΡΙ46Ψ842-91Φ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ5ΡΙ46Ψ842-91Φ

30/09/2021 13:46:47

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298769

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων, τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης χωρίς ικριώματα, ηλιακού θερμοσίφωνα και επιτοίχιου λέβητα φυσικού αερίου στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»

30/09/2021 15:04:45

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *