ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΨΘ1Ρ46Ψ842-ΛΤΜ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΘ1Ρ46Ψ842-ΛΤΜ

30/09/2021 11:34:46

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298573

Προέγκριση Οικοδομικής Αδείας (ν.4759/2020): NEO ΠΕΝΤΑΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ PILOTIS, ΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΔΩΜΑ,ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (βάσει άρθρου 25 παρ. 1 και με χρήση άρθρου 15 παρ.8β και 8γ του ΝΟΚ) ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ 9 ΔΕΝΔΡΩΝ

30/09/2021 15:04:33

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *