ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ψ72146Ψ842-ΤΘΜ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ72146Ψ842-ΤΘΜ

30/09/2021 14:08:51

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298813

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

30/09/2021 15:04:31

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *