ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ψ75Κ46Ψ842-Θ9Σ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ75Κ46Ψ842-Θ9Σ

30/09/2021 11:56:30

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298610

Προέγκριση Άδειας Κατεδάφισης (ν.4759/2020): ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΠΟΛΥΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

30/09/2021 15:04:23

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *