ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

9ΦΑΗ46Ψ842-7ΡΠ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΦΑΗ46Ψ842-7ΡΠ

30/09/2021 12:04:05

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298623

Αναθεώρηση έντυπης Αδείας ME προέγκριση ή βεβαίωση (ν.4759/2020): Αναθεώρηση της υπ. αρ. 99/14 Άδειας Δόμησης με την Προσθήκη καθ’ ύψος Α’ ορόφου, Τροποποίηση μελετών υπογείου, ισογείου και παράταση ισχύος, με τους ίδιους μηχανικούς

30/09/2021 15:13:55

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *