ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΡΒΩΕ46Ψ842-ΠΞΤ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΒΩΕ46Ψ842-ΠΞΤ

30/09/2021 11:36:09

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298578

Προέγκριση Άδειας Κατεδάφισης (ν.4759/2020): Κατεδάφιση Διώροφης Κατοικίας και λοιπών κατασκευών

30/09/2021 15:04:09

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *