ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ψ0Η646Ψ842-ΩΚΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ0Η646Ψ842-ΩΚΥ

30/09/2021 14:16:10

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298827

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης με χρήση ικριωμάτων στο κέλυφος οριζόντιας ιδιοκτησίας πρώτου ορόφου σε διώροφη οικοδομή με υπόγειο. (θ) & (ιθ)

30/09/2021 15:04:06

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *