ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

960Χ46Ψ842-7ΓΙ

https://diavgeia.gov.gr/doc/960Χ46Ψ842-7ΓΙ

30/09/2021 13:41:47

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298759

Ενημέρωση Οικοδομικής Αδείας (ν.4759/2020): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ 212724/2021 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΔΙΟΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

30/09/2021 15:03:58

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *