ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ψ3ΟΩ46Ψ842-3ΥΩ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ3ΟΩ46Ψ842-3ΥΩ

30/09/2021 13:24:01

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298735

Αναθεώρηση έντυπης Αδείας ME προέγκριση ή βεβαίωση (ν.4759/2020): Αναθεώρηση έντυπης οικοδομικής άδειας με μεταβολή των πολεοδομικών μεγεθών κάλυψης, δόμησης και όγκου, καθώς και η αναθεώρηση για αλλαγή χρήσης

30/09/2021 15:03:56

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *