ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

6ΩΦΙ46Ψ842-ΓΔ3

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΩΦΙ46Ψ842-ΓΔ3

30/09/2021 14:15:53

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298826

Προέγκριση για Αναθεώρηση έντυπης Αδείας (ν.4759/2020): Αναθεώρηση της 178/2009 οικ.αδείας για αλλαγή μελετών, επιβλεπόντων μηχανικών Διωρόφου κατοικίας με υπόγειο και νομιμοποίηση ισογείου κατοικίας με Ν.4495/17

30/09/2021 15:13:50

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *