ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΨΑ7946Ψ842-ΩΥ1

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΑ7946Ψ842-ΩΥ1

30/09/2021 13:52:30

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298779

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ,ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ,ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΝΤΑΣ

30/09/2021 15:03:37

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *