ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ω2ΩΡ46Ψ842-ΣΥΖ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω2ΩΡ46Ψ842-ΣΥΖ

30/09/2021 14:26:10

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298841

Προέγκριση Οικοδομικής Άδειας: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΥΚΟΥΜΙΩΝ

30/09/2021 15:02:47

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *