ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΡΠΚΑ46Ψ842-8ΩΞ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΠΚΑ46Ψ842-8ΩΞ

30/09/2021 09:53:13

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298424

Οικοδομική Άδεια (ν.4759/2020): ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 106 ΤΟΥ Ν4495/17 ΣΤΕΓΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ,ΙΣΟΓΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ,ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

30/09/2021 15:13:46

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *