ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΩΜ6Φ46Ψ842-ΨΧ6

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΜ6Φ46Ψ842-ΨΧ6

30/09/2021 09:02:49

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298375

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

30/09/2021 15:02:30

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *