ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ψ2ΙΔ46Ψ842-Ι5Λ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ2ΙΔ46Ψ842-Ι5Λ

30/09/2021 14:32:18

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298846

Οικοδομική άδεια Κατηγορίας 1 χωρίς προέγκριση: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

30/09/2021 15:02:21

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *