ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΨΟ0246Ψ842-ΝΕΘ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΟ0246Ψ842-ΝΕΘ

30/09/2021 14:50:07

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298868

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΑΛΛΟΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30, Ν. 4495/2017.

30/09/2021 15:02:18

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *