ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

93ΛΝ46Ψ842-ΘΕΛ

https://diavgeia.gov.gr/doc/93ΛΝ46Ψ842-ΘΕΛ

30/09/2021 12:41:40

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298676

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΨΕΙΣ ΕΠΙ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

30/09/2021 15:13:44

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *