ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ρ7ΗΟ46Ψ842-Λ3Δ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ρ7ΗΟ46Ψ842-Λ3Δ

30/09/2021 14:35:30

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298852

Προέγκριση για Αναθεώρηση Οικ. Αδείας (ν.4759/2020): ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ Α/Α 75422 ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ 39 ΔΕΝΤΡΩΝ, ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ

30/09/2021 15:13:39

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *