ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

6ΩΩ746Ψ842-Τ44

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΩΩ746Ψ842-Τ44

30/09/2021 11:10:49

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298530

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: Περίφραξη οικοπέδου εντός σχεδίου με ελαφρύ υλικό

30/09/2021 15:13:36

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *