ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΡΩΣΤ46Ψ842-ΗΟ5

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΩΣΤ46Ψ842-ΗΟ5

30/09/2021 15:41:35

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298913

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ανακατασκευή στέγης

30/09/2021 15:47:55

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *