ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΡΒΜ946Ψ842-7ΚΝ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΒΜ946Ψ842-7ΚΝ

30/09/2021 14:40:02

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298859

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ

30/09/2021 15:12:53

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *