ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

9ΟΘΠΩ9Ζ-Β5Ε

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΟΘΠΩ9Ζ-Β5Ε

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

6085

10029

Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου, Καταγραφής και Αποτίμησης ζημιών
λόγω φυσικών καταστροφών

30/09/2021 15:37:53

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *