ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

99ΡΨ46ΜΑΠΣ-Β2Ω

https://diavgeia.gov.gr/doc/99ΡΨ46ΜΑΠΣ-Β2Ω

30/09/2021 03:00:00

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

100059918

382184/30-09-2021

Συγκρότηση Επιτροπής για τη Διενέργεια και Αξιολόγηση του αποτελέσματος της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης με την εταιρεία PREDICTA Α.Ε., για την παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης-Τεχνικής Υποστήριξης δεκατριών (13) αδειών χρήσης του στατιστικού προγράμματος IBM SPSS Statistics για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Μελετών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικής και Ανάπτυξης του e-ΕΦΚΑ για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους, (ΦΠΥ 61/21)

30/09/2021 15:37:51

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *