ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

ΩΚ0Ψ469067-ΡΗΒ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΚ0Ψ469067-ΡΗΒ

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ‘ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙO’

99222000

1745/30.09.2021

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

30/09/2021 15:06:43

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *