ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

97ΡΩ46ΝΠΙΘ-7ΟΙ

https://diavgeia.gov.gr/doc/97ΡΩ46ΝΠΙΘ-7ΟΙ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

100068650

2321

Συγκρότηση Επιτροπής υδροστομίων Π.Υ. Θηβών έτους 2021-2022

30/09/2021 14:59:28

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *