ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

ΩΘΖΤ4690ΩΔ-Ε99

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΘΖΤ4690ΩΔ-Ε99

30/09/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ‘ΑΤΤΙΚΟΝ’

99221986

31857/30-09-2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021)

30/09/2021 14:57:34

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *