ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Ψ7Σ246ΜΑΠΣ-Ι8Β

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ7Σ246ΜΑΠΣ-Ι8Β

30/09/2021 03:00:00

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

100059918

382027

Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης και υποχρεωτικής απασχόλησης μονίμων και αορίστου χρόνου διοικητικών υπαλλήλων, κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

30/09/2021 14:57:28

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *