ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

6ΜΞ546ΜΑΠΣ-6ΡΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΜΞ546ΜΑΠΣ-6ΡΟ

30/09/2021 03:00:00

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

100059918

418156/30-09-2021

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Γ΄ΠΕΡ Δ/ΝΣΗΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΔΥΤΙΚΗ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

30/09/2021 14:46:22

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *